Til hovedinnhold
Norsk English

Roar Nybø

Senior forretningsutvikler

Roar utviklar, leier og deltek i prosjekt rundt hovudsakleg brønnboring, olje og gass, utslippsreduksjonar og geotermisk energi. Digitalisering og maskinlæring går som ein raud tråd i fleire av prosjekta

Utdanning

Master i teoretisk partikkelfysikk - UiB 2004
PhD hos institutt for geovitenskap og petroleum - NTNU 2009

Kompetanse og fagområder

Maskinlæring, modellering av boreoperasjoner, geotermisk energi eller jordvarme, digitalisering av petroleumsindustrien, utslippsreduksjonar offshore, tidsserieanalyse

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/roar-nyb%C3%B8-b9b5aa73/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Roar-Nyboe-2

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-5923-1175

Fremhevede publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Thormøhlens gate 55
Bergen