Til hovedinnhold
Norsk English

Pål Vegard Johnsen

Forsker

Utdanning

Sivilingeniør, Fysikk og matematikk, fra NTNU (2013-2018).

PhD i statistikk (2018-2022) på "Institutt for matematiske fag" fra NTNU

Kompetanse og fagområder

- Forklarbar AI
- Usikkerhetsestimering
- Statistisk inferens
- Hypotesetesting
- Trebasert Ensemble-læring (random forrest, XGBoost)
- Tidsrekkemodellering

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/pål-vegard-johnsen-62aaa7b6

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Pal-Johnsen

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-2599-7914

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo