Til hovedinnhold
Norsk English

Oliver Barrowclough

Seniorforsker

Jeg begynte å jobbe som forsker ved SINTEF i Oslo i 2013 etter å ha fullført doktorgraden min, og jeg inntok rollen som seniorforsker i 2021. I løpet av tiden min hos SINTEF har jeg jobbet med en rekke prosjekter relatert til geometrisk modellering og behandling, og har hatt ledende roller i flere EU-prosjekter. Hovedkontoret mitt er nå på Innovasjonsparken, Stavanger.

Utdanning

• Doktorgrad, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo (2013)
• Master i Matematikk, Dept. of Mathematics, University of York (2008)

Kompetanse og fagområder

• Metoder for geometrisk modellering og behandling
• Utvikling av maskinlæringsmodeller
• Anvendelser innen fjernmåling, additiv tilvirkning (AM), dataassistert konstruksjon (CAD) og mer.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/oliverbarrowclough/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Oliver-Barrowclough

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-0936-3460

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo