Til hovedinnhold
Norsk English

Marianne Bakken

Forsker

Jeg forsker på dyplæring for robotsyn og 3D avbildning. Forskningsinteresser: Forklarbare metoder for dyplæring, dyplæring for landbruksrobotikk, kamerabasert robotnavigasjon, computer vision på 3D data og punktskyer, 3D avbildningsteknikker, computer vision i norsk vareproduksjon.

Se engelsk side for liste med mine prosjekter.

Utdanning

Sivilingeniør i elektronikk
Doktorgrad i robotikk

Kompetanse og fagområder

- Robotsyn
- Dyplæring på bilder og 3D data
- Landbruksrobotikk
- Kvalitetskontroll og robotsyn for vareproduserende industri

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/marianne-bakken-7327966b/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Marianne-Bakken-3

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-4958-8194

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo