Til hovedinnhold
Norsk English

Kari Anne Hestnes Bakke

Seniorforsker

Jeg har vært del av gruppen for anvendt optikk siden 2001, og mitt hovedfokus er kvalitativ og kvantitativ analyse av spektrale data, for å anvende spektroskopi i ulike målesituasjoner.
Prosjektene jeg har bidratt i spenner bredt - fra analyse av luftkvaliteten på romstasjonen, ISS, til instrumenter for analyse av plast på transportbånd i søppelsorteringsanlegg.

Utdanning

2000 Siv. ing Fysikalsk elektronikk
NTNU, Trondheim

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Kari-Anne-Bakke

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-1751-6308

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo