Til hovedinnhold
Norsk English

Jakob Torben

Master of science

Som forsker i gruppen for anvendt beregningsvitenskap er mine forskningsinteresser innen simulering og modellering av fysiske systemer, der jeg anvender både numeriske og datadrevne metoder. Jeg er spesielt interessert i høyytelsesberegninger, med et spesielt fokus på GPU-beregning. I min rolle som forsker og prosjektleder for INHUD-prosjektet, som utvikler intelligent analyse og visualiseringer for håndholdte ultralydsenheter, har jeg også arbeidet mye med visuelle beregninger.

Utdanning

MSc Applied Computational Science and Engineering, 2021
Department of Earth Science and Engineering, Imperial College London, United Kingdom.

BSc Physics, 2020
Department of Physics, Imperial College London, United Kingdom.

Kompetanse og fagområder

- Maskinlæring
- Numeriske simuleringer og modellering
- Høyytelsesberegninger (HPC)
- GPU-programmering
- Visuelle beregninger
- Medisinsk bildeanalyse

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/jakob-torben-32643aa3/

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo