Til hovedinnhold
Norsk English

Gunnar Brataas

Seniorforsker

Arbeider som seniorforsker i gruppen for prosessinnovasjon ved avdeling for systemutvikling og sikkerhet i SINTEF Digital. Har arbeidet i SINTEF siden 2006. Har tidligere arbeidet i Telenor FoU, i oppstartsbedriften Clustra og ved NTNU.

Gift med tre voksne barn.

Utdanning

Dr.ing fra NTNU i 1996 med avhandlingen: "Performance Engineering Method for Workflow Systems: An Integrated View of Human and Computerised Work Processes". Avhandlingen beskriver en metode for modellering av responstid (ytelse) i datastøttet saksbehandling både ved Regionssykehuset i Trondheim (nå St. Olav) og i Statoil (nå Equinor).

Ble sivilingeniør ved datalinjen på Norges Tekniske Høgskole i 1990.

Kompetanse og fagområder

Arbeider nå med å utvikle en metode for å karakterisere behov og krav i offentlige anskaffelser. Arbeider også med behov og krav i drift i offentlige etater, som har egen drift som supplement til globale skyleverandører.

Siden doktorgradsarbeidet ved NTNU har jeg arbeidet med ytelse og skalerbarhet av informasjonssystemer. Sentralt er metoder for å undersøke hva som skjer med informasjonssystemer når det blir flere eller tyngre kunder. Med kunnskap kan man gjøre tiltak i tide.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/gunnarbrataas/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Gunnar-Brataas

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-4130-3991

Ekspertise

Flere publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Strindvegen 4
Trondheim