Til hovedinnhold
Norsk English

Annett Thøgersen

Seniorforsker

Annett Thøgersen er senior forsker ved SINTEF i Oslo. Hennes bakgrunn er materialfysikk, mad fokus på å undersøke materialers egenskaper ved bruk av transmisjonselektronmikroskopi og røntgen fotoelektron spektroskopi. Hennes fokus har vært på materialer knyttet til fornybar energi, som solceller og batterier. Hun har over 50 vitenskapelige publikasjoner med 1000 siteringer, og en h-indeks på 18. Hun ble også tildelt Young Research Talents Research Grant i 2013 fra NFR.

Utdanning

2009: PhD, Dept. of Physics, UiO, Norway. Thesis: “TEM and XPS studies of nanocrystals and clusters in nanostructured materials used for memory storage applications.”
2004: Cand. scient (Master degree). Dept. of Physics, UiO, Norway. Thesis: “Structural changes in supermartensittic stainless steel under deformation and welding”
2002: Cand. Mag. (B.Sc.) Dept. of Physics, UiO, Norway.

Kompetanse og fagområder

- Transmisjonselektronmikroskopi (TEM)
- Røntgenfotoelektronspektroskopi (XPS)
- Skanneelektronmikroskopi (SEM)
- Solcellematerialer
- Batterimateriale
- Nanotråder og nanopartikler
- Elektrondiffraksjon
- Elektronenergitapsspektroskopi (EELS)
- Strukturelle materialer (rustfritt stål)
- In-situ TEM-eksperimenter
For mer informasjon se: https://annettthogersen.com/

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo