Til hovedinnhold

Marianne Aas

Forskningsingeniør

Marianne Aas

Forskningsingeniør

Marianne Aas
Telefon: 982 45 154
E-post:
Avdeling: Miljø og nye ressurser
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1474839

The main aim of this project was to provide a basis for assessing the potential health effects of produced water (PW) on the marine pelagic zooplankton Calanus finmarchicus in the field. This report describes three experiments assessing the impact of reconstituted PW extracts on copepod PAH body ...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1140055

Biofilms are single- or multi-species communities of bacteria that are enclosed in an extracellular matrix. These cells generally exhibit phenotypes that are significantly different from those of planktonic cells, yet detailed elucidation of the causality and the exact nature of this metabolic shift...

Forfattere Sven Even F. Borgos Rune Skjåstad Anne Tøndervik Marianne Aas Inga Marie Aasen Anders Brunsvik Torunn Holten Ole-Jan Iversen Catrine Ahlen Kolbjørn Zahlsen
År 2014
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1067787

BACKGROUND Little is known about the occurrence of Legionella pneumophila in water supply systems on board ships. Our aim was to study the occurrence of L. pneumophila in the water supply system on board Norwegian naval vessels as the basis for framing preventive strategies against Legionella infect...

Forfattere Catrine Ahlen Marianne Aas Anne Nor Per Inge Wetteland Hjalmar Johansen Trine Sørbø Jan K Sommerfeldt-Pettersen Ole-Jan Iversen
År 2013
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1510833

Bakterien Moritella viscosa forårsaker sykdommen vintersår hos laks og kan føre til stor dødelighet hos smolt i sjøvann og sår hos laks som fører til nedklassing ved slakt. I tillegg til økonomiske tap er også sykdommen et velferdsproblem for fisken. Prosjektet tok sikte på å teste membranfiltrering...

Forfattere Stine Veronica Wiborg Dahle Trond Waldemar Rosten Astrid Buran Holan TorOve Leiknes Catrine Ahlen Marianne Aas
År 2013
Type Rapport