Til hovedinnhold

Jørgen Vollstad

Senioringeniør

Jørgen Vollstad

Senioringeniør

Jørgen Vollstad
Telefon: 911 45 742
E-post:
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1718091

Kasserte lineredskap er et komplekst avfall som er utfordrende å demontere og gjenvinne til nye produkter. Manuell demontering blir spesielt ressurskrevende ettersom redskapet består av delkomponenter med integrerte metallfraksjoner og ulike materialkvaliteter. Kverning av linebruk er på sin side ut...

Forfattere Randulf Høyli Gorm Breimo Leonore Olsen Jørgen Vollstad
År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1608181

Gillnets made of a new biodegradable resin (polybutylene succinate co-adipate-co-terephthalate (PBSAT) were tested under commercial fishing conditions to compare their fishing performance with that of conventional nylon (PA) nets. The relative catch efficiency between the two gillnet 15 types was ev...

Forfattere Eduardo Grimaldo Bent Herrmann Biao Su Heidi Moe Føre Jørgen Vollstad Leonore Olsen Roger B. Larsen Ivan Tatone
År 2019
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1608176

The effect of using biodegradable polybutylene succinate co‐adipate‐co‐terephthalate (PBSAT) gill nets on the relative catch efficiency was assessed in a commercial gill‐net fishery targeting Greenland Halibut Reinhardtius hippoglossoides in northern Norway. Compared with conventional polyamide gill...

År 2018
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1608172

Fishing trials were carried out to compare the relative fishing efficiency of gillnets made of a new biodegradable resin (polybutylene succinate co-adipate-co-terephthalate, PBSAT) with conventional (nylon) nets. The fishing trials covered two consecutive fishing seasons (2016 and 2017) for cod (Gad...

Forfattere Eduardo Grimaldo Bent Herrmann Jørgen Vollstad Biao Su Heidi Moe Føre Roger B. Larsen Ivan Tatone
År 2018
Type Vitenskapelig artikkel