Til hovedinnhold
Norsk English

Ny teknologi for kystfiske: Runddorging etter sei, hyse, torsk og makrell (forprosjekt 2)

Forprosjektet ser på muligheten til å fiske sei, hyse og torsk på en ny type runddorg. Runddorgen har flere fordeler, blant annet lavere driftskostnader som håndegnet line og lavere investeringskostnader enn autoline.

Kontaktperson

Illustrasjon: Odd Klaudiussen.

 SINTEF Fiskeri og havbruk har tidligere gjennomført FHF-prosjektet Ny teknologi for kystfiske: Runddorging etter sei, hyse torsk og makrell (forprosjekt 1). Det tidligere forprosjektet innebar at SINTEF skulle se på alternativer til den tradisjonelle runddorga. Deretter ble det samlet en faggruppe av fiskere som skulle vurdere og finne frem til en eller flere runddorgvarianter som de ønsket å få videreutviklet i forprosjekt 2.

Runddorgen som skal videreutviklet ble først brukt i perioden 1998–2002 av Sunvald Brinchmann i Vardø. Han fant opp en ny type runddorg som kunne opereres på dyp som tidligere ikke var mulig. Den nye runddorgen til Brinchmann kunne operere på dyp ned til 100 favner (185 meter). Forprosjekt 2 skal videreutvikle Brinckmanns runddorgkonsept.

Gjennom å teste runddorga på båten F/F “Hyas” skal prosjektet undersøke tekniske og praktiske side ved krokredskapet. En annen viktig del av prosjektet er å observere hvordan dorgens utforming påvirkes under bruk, ved mindre og større fangst.

Det bør være mulig å fiske alle de viktigste fiskeslagene på runddorgen og dette vil gi fiskerinæringen en mer driftsøkonomisk utnyttelse av fiskeressursene.

Prosjektet finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

14.03.2013 - 29.07.2013

Finansieringspartnere:

Fiskeri- og havbruksnæringensforskningsfond

Universitetet i Tromsø