Til hovedinnhold

Idar Ludvig Nilsen Granøien

Senior prosjektleder

Idar Ludvig Nilsen Granøien

Senior prosjektleder

Idar Ludvig Nilsen Granøien
Telefon: 928 39 071
E-post:
Avdeling: Connectivity Technologies and Platforms
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1676337

Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for,Kjeller flyplass for et scenario med kortere rullebane enn i dag og trafikk med bare historiske fly. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredels...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1676342

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk på to alternative lokaliseringer av base for Luftambulansetjenesten. Alternativene ligger i Trøsen og Evenskjer i Skånland kommune i Troms. Trafikkgrunnlaget er oppgitt av oppdr...

År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1684781

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støykartlegging av Tromsø lufthavn Langnes etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomfø...

År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1762178

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en oppdatert støykartlegging av Tromsø lufthavn Langnes etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjenno...

År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1727695

Det er gjennomført en oppdatert beregning av helikopterstøy ved St-. Olavs hospital i Trondheim. Beregningen med NORTIM gjøres for 2029 basert på oppdatert prognose og endringer i flåten av helikopter. De nye helikoptrene til Norsk Luftambulanse er mindre støyende enn de som erstattes. Dette medfø...

År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1727664

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Leknes lufthamn, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i 2018...

År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1689864

Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for helikoptertrafikk på tre alternative lokaliseringer av landingsplass på planlagt nytt Aker sykehus i Oslo. Variasjon mellom alternativene gjelder landingsplassens plassering og høyde, utformin...

År 2019
Type Rapport