Til hovedinnhold

Stian Bruaset

Forsker

Stian Bruaset

Forsker

Stian Bruaset
Telefon: 455 14 902
E-post:
Avdeling: Infrastruktur
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1801191

Naturbaserte løsninger (NBL) for håndtering av overvann i urbane strøk finnes i mange former og variasjoner, noe som gjør at det er vanskelig å ha et felles rammeverk som kan integrere alle spesifikke aspekter ved disse løsningene. Videre må NBL-installasjoner forvaltes riktig helt fra starten av...

Forfattere Gema Sakti Raspati Stian Bruaset Edvard Sivertsen Per Møller-Pedersen Jon Røstum
År 2020
Type Rapport