Til hovedinnhold

Dag Eiliv Bertelsen

Seniorforsker

Dag Eiliv Bertelsen

Seniorforsker

Dag Eiliv Bertelsen
Telefon: 982 45 165
Avdeling: Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1146547

The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) is establishing a system (AutoPASS Travel Time System) that presents live travel times for a road section to travelers. NPRA wanted to complete a cost-benefit analysis of such a system. The section in question Filipstad –Asker has high traffic density...

År 2014
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1114731

The paper presents a new method for cost-benefit analysis for calculating the user benefit of having access to travel time information either before or during his travel. The method is based on the travellers stated willingness to changes his travel behaviour given a certain traffic delay on his tra...

År 2013
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1059291

The paper presents a new method for cost-benefit analysis for calculating the user benefit of having access to travel time information either before or during his travel. The method is based on the travellers stated willingness to changes his travel behaviour given a certain traffic delay on his tra...

År 2013
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268225

KORT SAMMENDRAG Evaluering omfatter tiltakene: innføring av sanntidsinformasjon for kollektivtrafikantene i Trondheimsområdet samt prioritering av busstrafikken i signalregulerte kryss i Trondheim. Tiltakene ble gjennomført vinteren 2011 og evalueringen er utført på oppdrag ...

Forfattere Thorenfeldt Unn Karin Bertelsen Dag Eiliv Øvstedal Liv R.
År 2011
Type Rapport/avhandling