Til hovedinnhold

Metoder og verktøy for nytte-kostnadsanalyser i transportsektoren

Metoder og verktøy for nytte-kostnadsanalyser i transportsektoren

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
År
Forlag
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bok
Ressursbruk i transportsektoren – noen mulige forbedringer
Hefte nr.
44
ISBN
978-82-93253-42-6
Side(r)
27 - 48