Til hovedinnhold

Ole Øystein Knudsen

Seniorforsker

Ole Øystein Knudsen

Seniorforsker

Ole Øystein Knudsen
Telefon: 982 30 420
E-post:
Avdeling: Materialer og nanoteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1887882

Tradisjonelt er karbonstål det viktigste konstruksjonsmaterialet i fiskefartøy. I tillegg har fartøya utstyr i rustfritt stål, aluminium og kobberholdige (gule) materialer. Undersøkelsene i dette prosjektet viser at korrosjon først og fremst skjer i områder der forskjellige materialer er blandet...

Forfattere Astrid Bjørgum Ole Øystein Knudsen Brit Graver
År 2021
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1879469

In this paper we provide insights and methods for using image segmentation for the purposes of automatic corrosion damage detection. Automatic image analysis is needed in order to process all data retrieved from drone-driven industrial inspections. To this end we provide three main contributions...

Forfattere Simen Keiland Fondevik Annette Stahl Aksel Andreas Transeth Ole Øystein Knudsen
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1826623

In this paper, we present a comparison of performance for different convolutional neural networks (CNN) for automatic classification of corrosion and coating damages on bridge constructions from images. Image recordings were taken during inspections. Through manual categorization and data...

Forfattere Egil Holm Aksel Andreas Transeth Ole Øystein Knudsen Annette Stahl
År 2019
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel