Til hovedinnhold

Ragnar Fagerberg

Forskningsleder

Ragnar Fagerberg

Forskningsleder

Ragnar Fagerberg
Telefon: 930 59 309
Avdeling: Materialer og nanoteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1451725

This study reports on the preparation of cobalt doped zinc oxide (Co:ZnO) films via pulsed electron beam ablation (PEBA) from a single target containing 20 w% Co on sapphire (0001) and silicon (100) substrates. The films have been deposited at various temperatures (350оC, 400оC, 450оC) and pulse fre...

Forfattere Ali Asghar Morrow Patric Henda Redhouane Fagerberg Ragnar
År 2016
Type Tidsskriftspublikasjon