Til hovedinnhold

Terje Moen

Seniorrådgiver

Terje Moen

Seniorrådgiver

Terje Moen
Telefon: 926 19 416
Avdeling: Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1267916

Formålet med prosjektet har vært å teste og evaluere ulike HMI-konsept for varsling av fører når kjøretøyet krysser kant- eller midtlinjen. Prosjektet tar utgangspunkt i systemet WayPilot som benytter RFID-teknologi for å registrere om bilen er i ferd med å forlate sitt kjørefelt. Dersom dette skjer...

Forfattere Moen Terje
År 2009
Type Rapport/avhandling