Til hovedinnhold

Elling Ruud Øye

Forsker

Elling Ruud Øye

Forsker

Elling Ruud Øye
Telefon: 905 40 091
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1611909

We teach a real robot to grasp real fish, by training a virtual robot exclusively in virtual reality. Our approach implements robot imitation learning from a human supervisor in virtual reality. A deep 3D convolutional neural network computes grasps from a 3D occupancy grid obtained from depth imagi...

Forfattere Dyrstad Jonatan Sjølund Øye Elling Ruud Stahl Annette Mathiassen John Reidar Bartle
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1561519

Despite advances in computer vision and segmentation techniques, the segmentation of food defects such as blood spots, exhibiting a high degree of randomness and biological variation in size and coloration degree, has proven to be extremely challenging and it is not successfully resolved. Therefore,...

År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1497124

Nye Molnes representerer vilje og mulighet i forhold til automatisering og kvalitetsheving for norsk fiskerinæring. Denne rapporten beskriver resultater fra forsøk gjennomført ombord på tråleren M/Tr Molnes i april 2017. Arbeidet utgjør en del av prosjektet "QuaiFish - Market adapted production conc...

År 2017
Type Rapport/avhandling