Til hovedinnhold

Jørgen Vollstad

Senioringeniør

Jørgen Vollstad

Senioringeniør

Jørgen Vollstad
Telefon: 911 45 742
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496577

I perioden 1-3 april 2014 ble det utfort forsøk med en ny type fiskeredskap for kystflåten, en runddorg som kunne fiske mye dypere enn den tidligere runddorga fiskerne kjenner til. Etter erfaring fra et tidligere tokt i samme område høsten 2013 var intensjonen med dette toktet å vise til at runddorg...

Forfattere Vollstad Jørgen
År 2014
Type Rapport/avhandling