Til hovedinnhold

Nils Brede Moe

Sjefforsker

Nils Brede Moe

Sjefforsker

Nils Brede Moe
Telefon: 930 28 687
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1784932

I denne oppgaven studerte jeg en bedrift som hadde gjennomført et innføringsprogram (onboarding) der portugisiske utviklere skulle innlemmes i to eksisterende norske team. Det blir bare vanligere og vanligere innenfor IT-bransjen ˚a delegere arbeid til utlandet (outsourcing) og det er derf...

Forfattere Goplen Marcus R. Stray Viktoria Moe Nils Brede
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1784130

Gjennom vår forskning i Spotify har vi funnet hva som kjennetegner de autonome team som ser ut til å fungere godt, samt muliggjørere og hindringer for slike team. Vi har også sett på hvordan teamene samarbeider innen en «Tribe» og på tvers av hele organisasjon...

Forfattere Moe Nils Brede
År 2019
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1775358

Offshore outsourcing of software development has been both famous for the promises of great cost reductions, and infamous for the hidden costs associated with the challenges of organizing software work over distance. Experience shows that many of these costs do not receive the deserved attention and...

Forfattere Šmite Darja Moe Nils Brede Krekling Thomas Stray Viktoria
År 2019
Type Del av bok/rapport