Til hovedinnhold

Stian Bruaset

Forsker

Stian Bruaset

Forsker

Stian Bruaset
Telefon:
Avdeling: Infrastruktur
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Review of deterioration modelling approaches for ageing infrastructure

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268012

In this report, a brief overview is given on how to model deterioration for the purpose of maintenance optimization. Without being complete, we presented reliability-based models and condition-based models developed for pipes, bridges and roads. In the field of reliability-based models, survival fun...

År 2010
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

SIP Multivariable analyse : prosjektrapport 4

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1267940

I prosjektene CARE-W og CARE-S er det tidligere utviklet beslutningsstøtteverktøy for planlegging av rehabilitering av ledningsnett. Som en del av disse verktøyene benyttes statistiske analyser som grunnlag for rangering av ledninger for rehabilitering. I CARE-W ble verktøyet PHM (Proportional Hazar...

Forfattere Bruaset Stian Sivertsen Edvard Gryteselv Dagfin
År 2009
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin