Til hovedinnhold

Martin Gilje Jaatun

Seniorforsker

Martin Gilje Jaatun

Seniorforsker

Martin Gilje Jaatun
Telefon: +47 900 26 921
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1548808

Dette notatet beskriver konseptet digital transformatorstasjon, og skisser relevante cyberrelaterte sårbarheter og mottiltak. For grunnleggende sikkerhetsnivå (basisnivå) anbefaler vi at det gjennomføres risikoanalyse med henblikk på cyberangrep for en representativ digital transformatorstasjon, at ...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1532325

In order to be responsible stewards of other people’s data, cloud providers must be accountable for their data handling practices. The potential long provider chains in cloud computing introduces additional accountability challenges, and this paper examines requirements which must be fulfilled to ac...

År 2017
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1507866

En rekke spektakulære sikkerhetshendelser de siste årene illustrerer at programvaresikkerhet er viktig for all programvare, ikke bare programvare som har spesielle sikkerhetsfunksjoner. Dette betyr at alle utviklere må ha et minimum av kunnskap om sikkerhet, for å unngå at de gjør de samme sikkerhet...

Forfattere Jaatun Martin Gilje
År 2017
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon