Til hovedinnhold

Dag Eiliv Bertelsen

Seniorforsker

Dag Eiliv Bertelsen

Seniorforsker

Dag Eiliv Bertelsen
Telefon: 982 45 165
Avdeling: Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1267946

Denne rapporten er utarbeidet i 2009 som en del av det strategiske instituttprogrammet ”Future Rehabilitation Strategies for Physical Infrastructure” finansiert av Norges forskningsråd. Rapporten behandler sentrale deler av den norske fagterminologien knyttet til rehabilitering av infrastruktur. Inn...

Forfattere Bertelsen Dag Eiliv
År 2010
Type Rapport/avhandling