Til hovedinnhold

Håkon Sivertsen

Forsker

Håkon Sivertsen

Forsker

Håkon Sivertsen
Telefon: 901 73 421
E-post:
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Steinkjer

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1947557/

Samskaping gjennom oppgaveutvalg – et forprosjekt. Dette notatet presenterer prosjektbakgrunn, nyere relevant litteratur, funn fra intervju og andre datakilder samt analysebaserte vurderinger av oppgaveutvalg som metode for samskaping i 1) tre lokalsamfunn, 2) kommuneorganisasjonen og 3) det...

År 2021
Type Rapport