Til hovedinnhold
Norsk English

Demensomsorg i Trøndelag Kapasitet og kompetanse for oppfølging av yngre personer med demenssykdom

Sammendrag

Vi har kartlagt hvordan yngre personer med demenssykdom ivaretas i kommunene i
Trøndelag, hvilken kompetanse og kapasitet de møter og hvordan kommunene arbeider.
Data er samlet inn via et spørreskjema hvor 34 av 38 kommuner er representert. Ca. 200
personer under 65 år mottar tjenester på grunn av en demensdiagnose. Kommunenes
varierende størrelser bidrar til at enkelte har svært få tjenestemottakere, og får liten
erfaring med pasientgruppen. Hukommelsesteam er sentrale i tilpasning og utøving av
tjenester og oppfølging. Dette er i stor grad sykepleierkompetanse, og 95 prosent
kvinner. Tjenestetilbud fra kommunene til pasientgruppen varierer, og et fåtall har
tydelige planverk og handlingstiltak. Det finnes erfaringsnettverk for demensomsorg i
Trøndelag, og de fleste kommuner er representert. Å opprette kontakt med pasienten er
et viktig tiltak for å skape tillit og godt samarbeid i videre oppfølging av både pasient og
pårørende.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2022

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2022:00538

ISBN

978-82-14-07599-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin