Til hovedinnhold

Gunnar Martin Lamvik

Seniorforsker

Gunnar Martin Lamvik

Seniorforsker

Gunnar Martin Lamvik
Telefon: 926 08 250
E-post:
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1767888/

Intervjuer med bedrifter på vei inn i forskningen. Rapporten redegjør for en studie av bedrifter som har deltatt i kompetansemeglingsinitiativ i Forskningsrådets og fylkeskommunenes mobiliseringsprosjekter i FORREGION-programmet. Studien belyser kompetansemeglingen og dens resultater fra...

Forfattere Håkon Finne Terje Bakken Marta Therese Lall Gunnar Martin Lamvik Trine Marie Stene Anette Østbø Sørensen
År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1688070/

The purpose of this paper is to discuss the importance of bipartite and tripartite cooperation in the Norwegian petroleum industry and how it contributes to improve safety conditions. Lack of trust between the parties and pressure on the Norwegian model has great attention in this industry today...

Forfattere Kari Skarholt Gunnar Martin Lamvik
År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1621722/

This paper analyzes changes in how regulatory authorities and actors within the industry navigate new challenges and new opportunities presented by globalization. Maritime transport has been one of the drivers of globalization itself, and ships in international passage have for centuries been...

Forfattere Petter Grytten Almklov Gunnar Martin Lamvik
År 2018
Type Vitenskapelig artikkel