Til hovedinnhold

Peter Halland Haro

Forsker

Peter Halland Haro

Forsker

Peter Halland Haro
Telefon: +47 934 84 412
E-post:
Avdeling: SINTEF Nord
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1877442/

The Bitcoin fever notwithstanding, the underlying blockchain technology cannot solve all data exchange and product needs, as some seem to believe. This paper provides examples of problems that we believe are poorly suited to a blockchain solution....

Forfattere Martin Gilje Jaatun Peter Halland Haro Christian Frøystad
År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1799658/

Vi ser en rask utvikling mot en uoversiktlig påvirkning av ytringsrommet – med raske endringer, algoritmer, manipulasjon, automatisering, kryptering og nye nettverk. Samtidig har vi erfart at kvalitative og manuelle metoder er viktige for å tolke resultater fra kvantitative og automatiske analyser...

År 2020
Type Populærvitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1779529/

Rapporten beskriver en systematisk undersøkelse av mulige målrettede informasjonspåvirkningsforsøk fra utenlandske aktører på ulike digitale plattformer i forbindelse med det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019. Undersøkelsen er basert på kvantitativ og kvalitativ analyse av...

År 2020
Type Rapport