Til hovedinnhold
Norsk English

På leting etter utenlandsk informasjonspåvirkning En analyse av det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 (Rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Sammendrag

Rapporten beskriver en systematisk undersøkelse av mulige målrettede informasjonspåvirkningsforsøk fra utenlandske aktører på ulike digitale plattformer i forbindelse med
det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019. Undersøkelsen er basert på kvantitativ og kvalitativ analyse av innsamlede data fra et utvalg av åpne
Facebook-sider, Twitter, tradisjonelle medier og alternative medier. Det er ikke funnet
klare tegn på utenlandsk påvirkning, selv om debattklimaet på mange måter ligger til rette
for aktører med slike intensjoner. Det er imidlertid påvist at aktører som tilsynelatende er
norske brukere fra vårt datamateriale også deltar i mer skjulte og ytterliggående fora på
nettet, og at noen av disse inngår i nettverk som systematisk overfører innhold fra
ytterliggående nettsteder. Disse aktørene modererer bevisst sin språkbruk når de poster
på medier som når ut til en bredere offentlighet, og forsøker å kamuflere denne type
aktivitet. Dette illustrerer at det kan være særs vanskelig å skille utenlandsk påvirkning fra
annen mistenkelig virksomhet på nettet. Selv om det ikke er påvist påvirkning i det
begrensede materialet vi har undersøkt, er det nødvendig
med mer forskningsbasert kunnskap på dette viktige området. Det er utviklet et metodegrunnlag som bør utvikles med tanke på fremtidige valg og behandling av større mengder data.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet / 102020931

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • Forsvarets høgskole
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2020

Forlag

SINTEF

ISBN

978-82-14-06304-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin