Til hovedinnhold

Signe Sønvisen

Seniorforsker

Signe Sønvisen

Seniorforsker

Signe Sønvisen
Telefon: 991 65 944
E-post:
Avdeling: SINTEF Nord
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1575150/

Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors". Målet har...

Forfattere Trine Thorvaldsen Mariann Sandsund Ingunn Marie Holmen lisbeth Aasmoe Signe Sønvisen Anita Øren Cecilie Thon Heidelberg Berit Bang
År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1561778/

Background: Fishery is an important industry in Norway. Compared to other industries the number of occupational accidents is high. Fishers are exposed to a range of unfavourable working conditions, but there is limited research-based knowledge about the interaction between working conditions and...

År 2017
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1479049/

Fiskeflåten er utgangspunktet for all produksjon i den fiskeribaserte verdikjeden. Aktivitet genereres både bakover og framover i verdikjeden som en følge av virksomheten i fangstleddet. Analysene i denne rapporten får fram betydningen av aktiviteten i fiskeflåten i hele verdikjeden i tillegg...

Forfattere Roger Richardsen Signe Sønvisen Heidi Bull-Berg Inger Lise Tyholt Grindvoll
År 2017
Type Rapport