Til hovedinnhold

Aurora Marie Fosli Flataker

Master of science

Aurora Marie Fosli Flataker

Master of science

Aurora Marie Fosli Flataker
Telefon: 977 38 580
E-post:
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1896875/

Håndbok Spenningsregulering er utarbeidet som en del av SAMREG-prosjektet, som er et forskningsprosjekt finansiert av norske distribusjonsnettselskap. Hensikten med håndboka er å gi nettselskap og andre aktører økt kunnskap om spenningsreguleringstiltak og hvordan man kan utnytte og samordne...

År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1815160/

This report is written as a part of the SAMREG project, which is a research project funded by Norwegian distribution system operators (DSOs). The project aims to help grid companies adopting voltage regulation as an alternative to grid investment to reduce the investment need in the distribution...