Til hovedinnhold

Håndbok spenningsregulering

Håndbok spenningsregulering

Kategori
Rapport
Sammendrag
Håndbok Spenningsregulering er utarbeidet som en del av SAMREG-prosjektet, som er et
forskningsprosjekt finansiert av norske distribusjonsnettselskap. Hensikten med håndboka
er å gi nettselskap og andre aktører økt kunnskap om spenningsreguleringstiltak og
hvordan man kan utnytte og samordne spenningsregulatorer på en best mulig måte.
Håndbok Spenningsregulering inneholder en nettplanleggingsmetodikk som skal gjøre det
enklere å vurdere spenningsreguleringstiltak som alternativ til nettforstekning.
Håndbok Spenningsregulering er et oppslagsverk for alle som arbeider med spenningsregulering
i det elektriske distribusjonsnettet. Håndboka gir først en innføring i spenningskvalitet
i distribusjonsnett. Deretter presenteres dagens teknologi for spenningsregulering,
regulatorenes egnethet i ulike case, og nettselskaps erfaringer med spenningsregulatorer.
Det gis deretter en innføring i begrepet samordnet spenningsregulering, samt viktige
parametere ved samordning av spenningsregulatorer i distribusjonsnett. Til slutt
presenteres en planleggingsmetodikk for vurdering av spenningsreguleringstiltak som
alternativ til tradisjonell nettforsterkning, i form av en viktig sjekkliste og konkrete
eksempler på anvendelse av metodikken i case der spenningsreguleringstiltak vurderes.
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Ukjent
År
Forlag
Energi Norge
Hefte nr.
456-2021
ISBN
978-82-436-1075-0