Til hovedinnhold

Deni Koseto

Master of science

Deni Koseto

Master of science

Deni Koseto
Telefon: 920 49 825
E-post:
Avdeling: Bioteknologi og nanomedisin
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1888655/

Carbon capture and storage sites in Barents Sea shelf are currently in progress as part of climate change mitigation activities. However environmental impacts of a possible CO2 seepage on bacterial community are lacking knowledge. This work addressed potential consequences on bacterial communities...

Forfattere Ana Rocío Borrero Santiago Deni Ribicic Estefania Bonnail Roman Netzer Deni Koseto Murat Van Ardelan
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1805500/

Forfattere Ragnhild Olsen Fossmark Olav Vadstein Trond Waldemar Rosten Ingrid Bakke Deni Koseto Anette Voll Bugten Gaute Alexander Nedberg Helberg Jenny Nesje Niels O.G. Jørgensen Gema Sakti Raspati Kamal Azrague Stein Wold Østerhus Kari Attramadal
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1570144/

Målet med forsøket var å dokumentere bakteriesammensetningen i copepoder som dyrkes opp hos kundene til C-Feed. Fordi ulike vannkvaliteter er vist å gi ulik bakteriesammensetning i levendefôr, var det et mål å se om ulik vannbehandling gav copepoder med ulikt bakterieinhold som i neste omgang vil...

Forfattere Kari Attramadal Stine Wiborg Dahle Deni Koseto Roman Netzer Åsmund Johansen Andreas Hagemann Emilli Stavnesli
År 2017
Type Faglig foredrag