Til hovedinnhold

Bjørn Henrik Hansen

Seniorforsker

Bjørn Henrik Hansen

Seniorforsker

Bjørn Henrik Hansen
Telefon: 982 83 892
E-post:
Avdeling: Klima og miljø
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1884322/

Behovet for rensefisk i laksenæringen er langt høyere enn det som oppdrettes. Kvaliteten på rensefisken kan variere mye mellom anlegg og produksjonsår, og det er stor variasjon i dødelighet i yngelfasen. Det er lite kunnskap om hvordan eggkvalitet og larvenes startfôring påvirker videre utvikling...

Forfattere Elin Kjørsvik Arne Malzahn Julia Farkas Trond Nordtug Bjørn Henrik Hansen Tu Anh Vo Frank Thomas Mlingi Dag Altin Andreas Hagemann
År 2020
Type Faglig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1855116/

The toxicity of produced water (PW) discharges has been repeatedly demonstrated. However, the causative mechanisms of toxicity remain poorly understood. While PW composition is very complex, regular monitoring of effluent composition still only focuses on a limited set of chemical classes, most of...

Forfattere Lisbet Sørensen Paul McCormack Julia Farkas Sonnich Meier Paul A Sutton Bjørn Henrik Hansen
År 2020
Type Vitenskapelig foredrag