Til hovedinnhold

Jonatan Sjølund Dyrstad

Master of science

Jonatan Sjølund Dyrstad

Master of science

Jonatan Sjølund Dyrstad
Telefon: 916 49 673
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1611909/

We teach a real robot to grasp real fish, by training a virtual robot exclusively in virtual reality. Our approach implements robot imitation learning from a human supervisor in virtual reality. A deep 3D convolutional neural network computes grasps from a 3D occupancy grid obtained from depth...

År 2018
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1687425/

We consider the case of robotic bin picking of reflective steel parts, using a structured light 3D camera as a depth imaging device. In this paper, we present a new method for bin picking, based on a dual-resolution convolutional neural network trained entirely in a simulated environment. The dual...

År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1572396/

We present an approach to robotic deep learning from demonstration in virtual reality, which combines a deep 3D convolutional neural network, for grasp detection from 3D point clouds, with domain randomization to generate a large training data set. The use of virtual reality (VR) enables robot...

År 2018
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1529209/

I lakseindustrien er fleksibilitet svært viktig for å kunne levere et mangfold av produkter til konsumentene, på en effektiv og lønnsom måte. På samme tid ønskes det å utnytte råvaren (fisken) på den beste og mest optimale måten for mest mulig høykvalitets produkter som kan gå til forbrukeren...