Til hovedinnhold

Ole Jacob Broch

Seniorforsker

Ole Jacob Broch

Seniorforsker

Ole Jacob Broch
Telefon: 913 53 763
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1895284/

Forskningsprosjektet KELPPRO (2017-2020) har gjennom feltundersøkelser, laboratorieforsøk og numerisk modellering undersøkt miljøpåvirkninger av taredyrking på økosystemene i de åpne vannmassene og på havbunnen, og evaluert mulige positive og negative effekter på de marine økosystemer. I tillegg...

Forfattere Kasper Hancke Ole Jacob Broch Yngvar Olsen Trine Bekkby Pia Kupka Hansen Reinhold Fieler Karl Attard Gunhild Borgersen Hartvig C Christie
År 2021
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1878207/

Macroalgae aquaculture is thriving, and kelps such as Saccharina latissima, are now farmed over different production sites across Europe. Macroalgae production in integrated multi-trophic aquaculture setups is gaining relevance due to increased biomass yield and bioremediation potential...

Forfattere João P. Monteiro Tânia Melo Jorunn Skjermo Silje Forbord Ole Jacob Broch Pedro Domingues Ricardo Calado M. Rosário Domingues
År 2021
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1831007/

To reach the goal of large-scale seaweed cultivation in Norway, new knowledge concerning commercially important species like the kelp Saccharina latissima is essential. This includes fundamental understanding of physiological mechanisms like nutrient uptake kinetics to better understand its...

Forfattere Silje Forbord Siv Anina Etter Ole Jacob Broch Vegard Rønning Dahlen Yngvar Olsen
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1838268/

A simulation model framework (SYMBIOSES) that includes a 3-dimensional ocean physics and biology model and a model for transport and fate of oil was used to investigate the potential for bioaccumulation and lethal/sublethal effects of oil components in the copepod Calanus finmarchicus in the Lofoten...

Forfattere Ole Jacob Broch Raymond Nepstad Ingrid Helene Ellingsen Radovan Bast Geir Morten Skeie JoLynn Carroll
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel