Til hovedinnhold

Richard Moore

Seniorforsker

Richard Moore

Seniorforsker

Richard Moore
Telefon: +47 941 08 220
E-post:
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1907116/

In the years to come, large power grid operators will operate and maintain an ever-increasing asset base. New innovative solutions are needed to increase the quality and efficiency of asset management to avoid corresponding growth in resources and cost. To this end, autonomous unmanned aerial...

Forfattere Helge-André Langåker Håkon Kjerkreit Christoffer L Syversen Richard Moore Øystein Hov Holhjem Irene Anite Jensen Aiden James Morrison Aksel Andreas Transeth Oddgeir Kvien Gunnar Berg-Karlsen Thomas Olsen Alexander Hatlestad Thomas Negård Rolf Broch Jørn E Johnsen
År 2021
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1907476/

Nye innovative løsninger er nødvendig for å øke kvaliteten og effektiviteten i kapitalforvaltningen for å unngå tilsvarende vekst i ressurser og kostnader. For dette formål gir autonome ubemannede fly (UAV) - eller droner - en rekke muligheter. Imidlertid har det ikke vært noen kjente løsninger på...

År 2021
Type Faglig foredrag