Til hovedinnhold

Halgeir Ludvigsen

Forsker

Halgeir Ludvigsen

Forsker

Halgeir Ludvigsen
Telefon: +47 982 35 734
E-post:
Avdeling: Skip og havkonstruksjoner
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1736917/

Gjennom 50 år med virksomhet på norsk sokkel har norsk maritim industri og instituttsektoren opparbeidet en betydelig kunnskap om, og erfaring med, avanserte og krevende fartøyoperasjoner. For å kunne møte de grønne og digitale skiftene vi nå står ovenfor, er det viktig å verdsette og videreutvikle...

Forfattere Ørjan Selvik Tor Einar Berg Frøydis Solaas Halgeir Ludvigsen
År 2019
Type Kronikk
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1503720/

The behaviour and characteristics of a turret-moored FPSO subjected to loading from waves, wind and current are investigated. Of particular importance is to find out if fishtailing instabilities may occur, and if such instability can be disclosed by simple criteria involving basic parameters of the...

Forfattere Karl Erik Kaasen Halgeir Ludvigsen Ivar Nygaard Kristian Aas
År 2017
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel