Til hovedinnhold

Wilhelm R Glomm

Seniorforsker

Wilhelm R Glomm

Seniorforsker

Wilhelm R Glomm
Telefon: 975 38 401
E-post:
Avdeling: Bioteknologi og nanomedisin
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1917273/

Hovedmålet med det FHF-finansierte prosjektet «Smaksnøytrale proteiner fra makrell» (SMELL) var å utvikle en prosess for å fremstille et lukt- og smaksnøytralt proteinprodukt fra makrellavskjær. Nofima, og prosjektpartnere SINTEF Industri og Pelagia, har utviklet en avansert analyseplattform, basert...

Forfattere Tone Aspevik Mari Øvrum Gaarder Sileshi Gizachew Wubshet Birthe Vang Peter Molesworth Runar Gjerp Solstad Elin Katinka Dankel Ingunn Berget Lars Thoresen John-Erik Haugen Wilhelm R Glomm Diana Lindberg
År 2021
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1907898/

Hovedmålet med det FHF-finansierte prosjektet SMELL har vært å utvikle en prosess for å fremstille et lukt- og smaksnøytralt proteinprodukt basert på proteinhydrolysat og limvann fra makrellavskjær. Prosjektpartnere er Nofima, SINTEF Industri og Pelagia. Denne delrapporten rapporterer arbeid fra...

Forfattere Tone Aspevik Mari Øvrum Gaarder Sileshi Gizachew Wubshet Peter Molesworth Elin Katinka Dankel Ingunn Berget Lars Thoresen John-Erik Haugen Runar Gjerp Solstad Birthe Vang Wilhelm R Glomm Diana Lindberg
År 2021
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1898659/

Synthesis of size-controlled anisotropic magnetite (Fe3O4) nanoparticles allows designing next-generation magnetic nanosystems with predetermined magnetic properties suited for particular applications in the biomedical, information, and environment fields. In this work, we report a reproducible and...

Forfattere Gurvinder Singh Vladimir S. Myasnichenko Wilhelm R Glomm
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1813032/

I AP1 i prosjektet Smaksnøytrale protein fra makrell (SMELL), finansiert av FHF, ble enzymatisk proteinhydrolyse på makrellrygg utført med 10 forskjellige proteaser. Dette for å finne ut hvilken protease som hadde forutsetninger til å produsere best mulige proteinprodukter av restråstoff fra...

Forfattere Runar Gjerp Solstad Birthe Vang Mari Øvrum Gaarder Peter Molesworth Tone Aspevik Elin Katinka Dankel Sileshi Gizachew Wubshet Wilhelm R Glomm Diana Lindberg
År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1632857/

Epoxy nanocomposites, with inorganic oxide nanoparticles as filler, can exhibit novel property combinations, such as enhanced mechanical strength, higher thermal conductivity, increased dielectric breakdown strength, and reduced complex permittivity. Therefore, they have interesting applications in...

Forfattere Mohammed Mostafa Adnan Erlend Grytli Tveten Julia Glaum Marit-Helen Glomm Ese Sverre Hvidsten Wilhelm R Glomm Mari-Ann Einarsrud
År 2018
Type Vitenskapelig oversiktsartikkel/review