Til hovedinnhold

Aiden James Morrison

Seniorforsker

Aiden James Morrison

Seniorforsker

Aiden James Morrison
Telefon: +47 456 76 935
E-post:
Avdeling: Connectivity Technologies and Platforms
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1948132/

This paper presents analysis and results from Global Navigation Satellite System (GNSS) radio frequency inter-ference (RFI) monitoring along one of the main Norwegian highways. Classification and analysis of GNSS RFI data from a period of 20 months is presented, where a simple correlation analysis...

Forfattere Nicolai Gerrard Anders Rødningsby Aiden James Morrison Nadezda Sokolova Christian Rost
År 2021
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1907116/

In the years to come, large power grid operators will operate and maintain an ever-increasing asset base. New innovative solutions are needed to increase the quality and efficiency of asset management to avoid corresponding growth in resources and cost. To this end, autonomous unmanned aerial...

Forfattere Helge-André Langåker Håkon Kjerkreit Christoffer L Syversen Richard Moore Øystein Hov Holhjem Irene Anite Jensen Aiden James Morrison Aksel Andreas Transeth Oddgeir Kvien Gunnar Berg-Karlsen Thomas Olsen Alexander Hatlestad Thomas Negård Rolf Broch Jørn E Johnsen
År 2021
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1927867/

Collaborative navigation is the most promising technique for infrastructure-free indoor navigation for a group of pedestrians, such as rescue personnel. Infrastructure-free navigation means using a system that is able to localize itself independent of any equipment pre-installed to the building via...

Forfattere Laura Ruotsalainen Aiden James Morrison Maija Makela Jesperi Rantanen Nadezda Sokolova
År 2021
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1907476/

Nye innovative løsninger er nødvendig for å øke kvaliteten og effektiviteten i kapitalforvaltningen for å unngå tilsvarende vekst i ressurser og kostnader. For dette formål gir autonome ubemannede fly (UAV) - eller droner - en rekke muligheter. Imidlertid har det ikke vært noen kjente løsninger på...

År 2021
Type Faglig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1889832/

This paper reviews the motivation behind and development of a deployable Radio Frequency Interference (RFI) detection, alerting and reporting system which simultaneously monitors all Global Navigation Satellite System (GNSS) L-band signal transmission for disruption, captures interference events...

Forfattere Aiden James Morrison Nadezda Sokolova Jan Erik Håkegård Torleiv Håland Bryne Laura Ruotsalainen
År 2021
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel