Til hovedinnhold

Anne Tøndervik

Seniorforsker

Anne Tøndervik

Seniorforsker

Anne Tøndervik
Telefon: 450 54 343
E-post:
Avdeling: Bioteknologi og nanomedisin
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1871166/

Brown macroalgae constitute 40% of the global production of seaweed, corresponding to approximately 10 million tonnes annually. Traditionally, seaweeds have been the source of hydrocolloids, food, and feed products. Due to possibilities for large-scale farming, brown macroalgae are a biomass with...

Forfattere Guðmundur Óli Hreggviðsson Eva M. Nordberg-Karlsson Anne Tøndervik Finn Lillelund Aachmann Justya M. Dobruchowska Javier Linares-Pastén Monica Daugbjerg-Christensen Antoine Moneart Thordis Anna Kristjansdottir Håvard Sletta Olafur H. Fridjonsson Inga Marie Aasen
År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1776004/

Azotobacter vinelandii produces the biopolymer alginate, which has a wide range of industrial and pharmaceutical applications. A random transposon insertion mutant library was constructed from A. vinelandii ATCC12518Tc in order to identify genes and pathways affecting alginate biosynthesis, and...

Forfattere Mali Mærk Øyvind Mejdell Jakobsen Håvard Sletta Geir Klinkenberg Anne Tøndervik Trond Erling Ellingsen Svein Valla Helga Ertesvåg
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel