Til hovedinnhold
Norsk English

ResMap – Antibiotikaresistens i norsk fjørfe-produksjon

I ResMap prosjektet vil vi utføre studier som fører til økt kunnskap om antibiotika resistens i Norsk matproduksjon og dermed kunne bidra til å forbedre tiltak for kontroll og reduksjon av resistens.

Kontaktperson

file from MorgueFile.com

I Norge er de største utfordringene når det gjelder antibiotika resistens i matproduksjon knyttet til fjørfe industrien hvor E. coli resistent mot quinoloner (QREC) og beta laktamase produserende E. coli detekteres jevnlig. Kunnskap om sammenhengen mellom antibiotika resistens i fjørfe produksjon og humant forbruk og helse er begrenset og sentrale spørsmål omkring risiko, mekanismer, utvikling, opprettholdelse og spredning av antibiotika resistens er for en stor del ubesvart.

I ResMap vil vi utføre en omfattende studie for å kartlegge forekomsten av resistens i en representativ bedrift (Norsk Kylling AS). En stor skala karakterisering av resistente stammer vil øke kunnskapen om viktige faktorer i resistens utvikling som for eksempel evne til biofilm dannelse, variasjon i resistens spekter (multiresistens), resistens mekanismer, overføring av resistens til humane patogene og til fjørfe patogene. Vi vil også studere effekten av vanlig brukte disinfeksjonsmidler på biofilmdannelse i modellsystemer.

Resultatene fra prosjektet vil føre til økt kunnskap om antibiotika resistens i Norsk matproduksjon og dermed kunne bidra til å forbedre tiltak for kontroll og reduksjon av resistens.

Prosjekt konsortium: Prosjektgruppen består av Avdeling for Bioteknologi SINTEF Materialer og Kjemi, CEMIR ved Avdeling for kreftforskning og molekylærmedisin ved NTNU og Avdeling for laboratoriemedisin ved NTNU. En referansegruppe bestående av representanter fra Norsk Kylling, Animalia, Mattilsynet og Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU vil være nært knyttet til prosjektet.

Prosjektet er finansiert av BIONÆR programmet i Forskningsrådet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2016 - 31.12.2018