Til hovedinnhold

Dag Eiliv Bertelsen

Seniorforsker

Dag Eiliv Bertelsen

Seniorforsker

Dag Eiliv Bertelsen
Telefon: 982 45 165
E-post:
Avdeling: Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1146547/

The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) is establishing a system (AutoPASS Travel Time System) that presents live travel times for a road section to travelers. NPRA wanted to complete a cost-benefit analysis of such a system. The section in question Filipstad –Asker has high traffic density...

År 2014
Type Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1114731/

The paper presents a new method for cost-benefit analysis for calculating the user benefit of having access to travel time information either before or during his travel. The method is based on the travellers stated willingness to changes his travel behaviour given a certain traffic delay on his...

År 2013
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1059291/

The paper presents a new method for cost-benefit analysis for calculating the user benefit of having access to travel time information either before or during his travel. The method is based on the travellers stated willingness to changes his travel behaviour given a certain traffic delay on his...

År 2013
Type Vitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1268225/

KORT SAMMENDRAG Evaluering omfatter tiltakene: innføring av sanntidsinformasjon for kollektivtrafikantene i Trondheimsområdet samt prioritering av busstrafikken i signalregulerte kryss i Trondheim. Tiltakene ble gjennomført vinteren 2011 og evalueringen er utført på oppdrag for Statens vegvesen og...

Forfattere Unn Karin Thorenfeldt Dag Eiliv Bertelsen Liv R. Øvstedal
År 2011
Type Rapport