Til hovedinnhold

Ragnar Fagerberg

Forskningsleder

Ragnar Fagerberg

Forskningsleder

Ragnar Fagerberg
Telefon: 930 59 309
E-post:
Avdeling: Materialer og nanoteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1451725/

... This study reports on the preparation of cobalt doped zinc oxide (Co:ZnO) films via pulsed electron beam ablation (PEBA) from a single target containing 20 w% Co on sapphire (0001) and silicon (100) substrates. The films have been deposited at various temperatures (350оC, 400оC, 450оC) and pulse...

Forfattere Asghar Ali Patric Morrow Redhouane Henda Ragnar Fagerberg
År 2016
Type Vitenskapelig artikkel