Til hovedinnhold

Sommerjobb i SINTEF

Sommerjobb i SINTEF

I sommer tilbyr vi et stort antall studenter sommerjobb

Du har nå mulighet til å komme på innsiden av Norges mest spennende, verdibaserte og attraktive arbeidsplass. Det vil gi deg en unik og globalt verdsatt ballast.I over 60 år har SINTEF skapt løsninger for våre oppdragsgivere og framtida. Vi har vært med på å utvikle alt fra airbager og GSM-teknologi, til CO2-fangst og teknologi som hjelper verdens forskere i kampen mot kreft og HIV. Dette har gjort oss til et av Europas fremste forskningsinstitutter. SINTEF er 2000 mennesker fra 70 nasjoner som daglig skaper teknologi for et bedre samfunn. Verden vil ha våre løsninger – og vi vil ha dine.

Filtrer på
52 treff
Stilling Enhet Arbeidssted Søknadsfrist
Bedre fiske med data visualisering og maskinlæring SINTEF Digital Tromsø
Mer sushi med maskinlæring? SINTEF Digital Trondheim
Operativ ledelse i fremtidens fabrikker SINTEF Teknologi og samfunn Trondheim
Programmering av økonomisk likevektsmodell SINTEF Teknologi og samfunn Trondheim
Programmering og optimering SINTEF Teknologi og samfunn Trondheim
Sirkulær økonomi - forretningsmuligheter SINTEF Teknologi og samfunn Trondheim
Sommerjobb - SFI Smart Maritime SINTEF Ocean Trondheim
Sommerstudenter til "Maskinsyn og dyplæring" SINTEF Digital Oslo
AC-korrosjon og undervanns kraftdistribusjon SINTEF Energi Trondheim
Anvendt data science i kraftsystemforvaltning SINTEF Energi Trondheim
Artificial intelligence meets hydropower SINTEF Energi Trondheim
Avanserte målinger på CO2 SINTEF Energi Trondheim
CFD av trafo-strømninger SINTEF Energi Trondheim
Diffusjon av ioner i kabelmaterialer SINTEF Energi Trondheim
Eksperimentell utvikling av forbrenningsmodeller SINTEF Energi Trondheim
Elektriske lysbuer i superkritisk nitrogen SINTEF Energi Trondheim
Energirevolusjonen - batteriet er fremtiden! Demo-scenario SINTEF Energi Trondheim
Energirevolusjonen - batteriet er fremtiden! Modellering SINTEF Energi Trondheim
Faseforandringsmaterialer for kuldelagring SINTEF Energi Trondheim
Fremtidens kompakte kraftomformere SINTEF Energi Trondheim
Hydrotermiske prosesser for produksjon av bioprodukter SINTEF Energi Trondheim
Innovativ hydrogenfyrt gassturbin SINTEF Energi Trondheim
Instrumentering og styring av CO2-eksperimenter SINTEF Energi Trondheim
Kraftproduksjon fra industriell overskuddsvarme SINTEF Energi Trondheim
Mer energi fra mindre avfall SINTEF Energi Trondheim
Modellering av eksplosiv rask fordamping SINTEF Energi Trondheim
Modellering av fremtidens elektrisitetsmarked SINTEF Energi Trondheim
Nanokompositter for høyspenningskomponenter SINTEF Energi Trondheim
Nanostrukturerte overflater for CCS SINTEF Energi Trondheim
Neste generasjons varmepumper SINTEF Energi Trondheim
Ny CO2-fangstteknologi - flytendegjøring av CO2 SINTEF Energi Trondheim
Nytteverdi av BestPaths-teknologi SINTEF Energi Trondheim
Online levetidsestimering av IGBT-moduler SINTEF Energi Trondheim
Optimalisert produksjon av trekull SINTEF Energi Trondheim
Overoppheting i kraftkabler SINTEF Energi Trondheim
PC verktøy for kraftelektronikk-omformere SINTEF Energi Trondheim
Prediktiv feildeteksjon i kraftnettet SINTEF Energi Trondheim
Styring av vindkraftverk SINTEF Energi Trondheim
Superabsorbenter i sjøkabler SINTEF Energi Trondheim
Testing og utvikling av hydrogenbrenner SINTEF Energi Trondheim
Tilstandskontroll av lineskjøter SINTEF Energi Trondheim
TIlstandskontroll for fremtidens vannkraftproduksjon SINTEF Energi Trondheim
Trygg CO2-injeksjon SINTEF Energi Trondheim
Trygg CO2-transport SINTEF Energi Trondheim
Usikkerhetsanalyse for CO2-fangst SINTEF Energi Trondheim
Utvikling av unikt oppsett for viskositetsmålinger SINTEF Energi Trondheim
Visualisering og 3D-printing av varmevekslermodeller SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb - GENIALG SINTEF Ocean Trondheim
Sommerjobb - MACROSEA SINTEF Ocean Trondheim
Summer job - GENIALG SINTEF Ocean Trondheim
Summer job - MACROSEA SINTEF Ocean Trondheim
Sommerjobb - Sjømatteknologi SINTEF Ocean Trondheim

Abonnér på Job Agent

Ønsker du å bli informert om nye stillinger i SINTEF? Registrér deg

Logg inn

Har du tidligere sendt en søknad, kan du oppdatere denne ved å logge deg inn her.

Sommerstudent i SINTEF
Sommerstudent i SINTEF
Logoer/Awards Attraktiv arbeidgiver