Til hovedinnhold

SINTEFskolen

SINTEFskolen

Vi har en egen SINTEF-skole som tilbyr et bredt spekter av lærings- og utviklingsaktiviteter.

For å ivareta vårt samfunnsoppdrag og skape løsninger på vår tids store utfordringer, er vi avhengig av medarbeidere med høy faglig kompetanse. SINTEFs ambisjon om å være et verdensledende forskningsinstitutt, forutsetter medarbeidere som kontinuerlig utvikler egen og andres kompetanse og deler kunnskap og nettverk.

Av den grunn har vi en egen SINTEF-skole som tilbyr et bredt spekter av lærings- og utviklingsaktiviteter.

SINTEFskolen legger vekt på å fremme gode læringsmiljøer. Som nyansatt vil du få delta på Velkommen til SINTEF – et opplæringsprogram der du blir kjent med hele SINTEF, vår egenart og verdier og dine karrieremuligheter.

Du får også opplæring i prosjektarbeid og prosjektledelse der du lærer hvordan du kan lede andre til samspill for å nå prosjektmål og bidra til verdiskaping i SINTEF.

Kurs i god kommunikasjon, arbeid med EU-prosjekter, språkkurs i norsk og engelsk er også opplæringsprogrammer som SINTEFskolen tilbyr. Samt utviklingsprogram for linjeledere.

I SINTEFskolen vil du få utfordrende oppgaver og god anledning til utvikle deg både faglig og personlig i samspill med kolleger fra hele SINTEF.

Medarbeidere

Kathrine Forbord

Opplæringskonsulent
414 43 704
Navn
Kathrine Forbord
Tittel
Opplæringskonsulent
Telefon
414 43 704
Avdeling
Organisasjon og fellestjenester
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Magnus Rye Ramberg

Sjef for SINTEFskolen
932 29 428
Navn
Magnus Rye Ramberg
Tittel
Sjef for SINTEFskolen
Telefon
932 29 428
Avdeling
Organisasjon og fellestjenester
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS