Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-stipendet

Med SINTEF-stipendet ønsker vi å bidra til en sterk relasjon mellom studenter og SINTEF. Stipendets formål er å gi finansiell støtte til masterstudenter i deres gjennomføring av prosjekter, studieopphold o.l.

Kontaktperson

Tildeling

  • Stipendet fordeles på inntil 3 søknader. I de tilfellene hvor det er flere som skriver masteroppgave sammen, deles stipendet på antall studenter som skriver sammen. Om det for eksempel er tre personer som skriver masteroppgave sammen, deles tildelingssummen på tre.
  • Maks tildelingssum per søknad er 25 000 kroner.

Søknadsfrist 1. desember

 

Krav til søkere

Søkere skal være tatt opp som mastergradsstudent. Søkerne skal sende inn utfylt søknadsskjema med en prosjektbeskrivelse på maks 500 ord. Ved søknad om midler til forskningsopphold i utlandet skal søknaden i tillegg inneholde bekreftelse fra den utenlandske institusjonen.

Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk og sendes til SINTEF i henhold til kontaktopplysninger og tidsfrister oppgitt i utlysningen

Vurdering av søknader

Det er styret i SINTEFs OU-fond som vurderer søknadene. Styret i OU-fondet er sammensatt av representanter fra både ansatte og ledelse.

I vurderingen av søknader brukes SINTEFs visjon "Teknologi for et bedre samfunn" som ledesnor. Vi ser på hva som er samfunnsnyttig, spennende og innovativt. En god prosjektbeskrivelse er dermed viktig. 

Bruk av stipendiet

Midlene kan kun brukes til de formål som er beskrevet i søknaden, og kun til direkte kostnader. Stipendet kan ikke brukes til dekking av daglig livsopphold som mat, husleie og faste utgifter. Dersom midlene ikke har blitt brukt i henhold til søknaden kan tilbakebetaling kreves.

Rapportering

En rapport på inntil 5 sider om resultater og dokumentasjon for bruk av midler må sendes inn senest ett år etter tildeling av stipendet. Mottaker av stipendet plikter å nevne at støtte er mottatt fra SINTEF når prosjektet blir diskutert offentlig, for eksempel i forbindelse med foredrag, posters, publikasjoner etc.

SINTEF påberoper seg retten til å bruke resultater fra prosjekter som har fått tildelt støtte i videre markedsføring av stipendet.

Les hele dokumentet om krav til søknad og rapportering.

 

"Å vinne et slikt stipend fra en velrenommert forskningsstiftelse som SINTEF betyr mye for meg som masterstudent. Stipendet har gjort masterarbeidet lettere på mange måter, og samtidig har det gitt meg en stor porsjon motivasjon for et videre og bedre arbeid med oppgaven"

 

"Som utenlandsk student er det oppløftende å se
at SINTEF gir studenter som ønsker å satse på en forsker-karriere får såpass mye støtte på veien"

Fyll inn søknadsskjemaet under:

Jeg samtykker i vilkårene for tildeling og bruk av stipendet som de er beskrevet.
Beklager. En feil har oppstått og vi har fått beskjed. Prøv gjerne på nytt.