Til hovedinnhold

Sommerjobb i SINTEF

Sommerjobb i SINTEF

I sommer tilbyr vi et stort antall studenter sommerjobb

Du har nå mulighet til å komme på innsiden av Norges mest spennende, verdibaserte og attraktive arbeidsplass. Det vil gi deg en unik og globalt verdsatt ballast.I over 60 år har SINTEF skapt løsninger for våre oppdragsgivere og framtida. Vi har vært med på å utvikle alt fra airbager og GSM-teknologi, til CO2-fangst og teknologi som hjelper verdens forskere i kampen mot kreft og HIV. Dette har gjort oss til et av Europas fremste forskningsinstitutter. SINTEF er 2000 mennesker fra 70 nasjoner som daglig skaper teknologi for et bedre samfunn. Verden vil ha våre løsninger – og vi vil ha dine.

Filtrer på
43 treff
Stilling Enhet Arbeidssted Søknadsfrist
Sommerjobb 3D modellering av free-surface vannstrømning SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Batterier i distribusjonsnettet SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb CFD av av trafo-strømninger SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Deteksjon, klassifisering og clustering av feil i kraftnettet gjennom bruk av maskinlære SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Driftssimulering i fremtidens energisystem SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Elektrisk isolasjon i HVDC sjøkabler SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Fleksibilitet som alternativ til nettinvesteringer SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Fuktinntrengning i høyspente sjøkabler SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Hvordan produsere bærekraftig kunstsnø? SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Kaskaderende feil i kraftnettet SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Mer energi fra mindre avfall SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Modellering av eksplosiv rask fordampning SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Modellering av fremtidens elektrisitetsmarked SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Modellering av HVDC sjøkabel SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Nanokompositter for høyspenningskomponenter SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Optimalisert produksjon av biokullgjødsel SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Produksjon av biobaserte produkter SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Pålitelige skjermtilkoblinger i kabelsystem SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Redusert-orden-modellering SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Regulering og datalogging for varmevekslertestrigger SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Trygg CO2-injeksjon SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Trygg CO2-transport SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Videreutvikling av testsystem for ProdRisk SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb Web-grensesnitt for simulering og optimalisering SINTEF Energi Trondheim
Sommerjobb- Resirkulering av aluminium emballasje SINTEF Industri Trondheim
Sommerjobb | Akustikk – Bygningsakustikk og laboratoriemålinger SINTEF Byggforsk Oslo
Sommerjobb | Brannsikkerhet for solcelleanlegg SINTEF Byggforsk Trondheim
Sommerjobb | Bærekraftig mobilitet SINTEF Byggforsk Trondheim
Sommerjobb | Energioppgradering av småhus i tre – OPPTRE SINTEF Byggforsk Trondheim
Sommerjobb | Kompakte tak med utvendig nedløp - erfaringsinnhenting SINTEF Byggforsk Trondheim
Sommerjobb | Luft- og regntetting av bygninger – erfaringsinnhenting SINTEF Byggforsk Trondheim
Sommerjobb | Modellering og overvåking av vannutløste jordskred SINTEF Byggforsk Trondheim
Sommerjobb | Oppdatering av skadearkiv SINTEF Byggforsk Oslo
Sommerjobb | Oppgradering av anvisningen Fellesnordiske målemetoder for luftmengder i ventilasjon SINTEF Byggforsk Oslo
Sommerjobb | Samfunnsvitenskapelig student til litteraturstudier om boligformer og klimatilpasning SINTEF Byggforsk Oslo
Summer Job | Cost analysis of different energy saving solutions SINTEF Byggforsk Trondheim
Sommerjobb - BFLEX SINTEF Ocean Trondheim
Sommerjobb - Energieffektiv og klimavennlig kjøling/oppvarming i fiskebåter SINTEF Ocean Trondheim
Sommerjobb - Kartløsninger for modelldata SINTEF Ocean Trondheim
Sommerjobb - Kommunikasjon SINTEF Ocean Trondheim
Summerjob - INDISAL project SINTEF Ocean Trondheim
Sommerjobb | Byggforskserien SINTEF Byggforsk Oslo
Sommerjobb | Forslag til forbedringer av våre nettprodukter SINTEF Byggforsk Oslo

Abonnér på Job Agent

Ønsker du å bli informert om nye stillinger i SINTEF? Registrér deg

Logg inn

Har du tidligere sendt en søknad, kan du oppdatere denne ved å logge deg inn her.

Sommerforsker i SINTEF
Sommerforsker i SINTEF
Logoer/Awards Attraktiv arbeidgiver