Til hovedinnhold

Video fra bunnoppgradering

Her kan du se en spennende video fra bunnoppgraderingen av Havlaboratoriet ved MARINTEK.

To personer som jobber med strømningsanlegget

Bunnen i Havlaboratoriet ble i august helautomatisert og strømningsanlegget
delvis oppgradert. Siste del av oppgraderingen vil bli gjennomført i november.

Publisert 4. november 2016
Seniorforsker