Til hovedinnhold

Video fra bunnoppgradering

Video fra bunnoppgradering

Publisert 4. november 2016

Her kan du se en spennende video fra bunnoppgraderingen av Havlaboratoriet ved MARINTEK.

To personer som jobber med strømningsanlegget

Bunnen i Havlaboratoriet ble i august helautomatisert og strømningsanlegget
delvis oppgradert. Siste del av oppgraderingen vil bli gjennomført i november.

Forskningsleder