Til hovedinnhold

Dersom regelinnstrammingen skaper en oppfatning av at det blir mye styr ved sykefravær, i form av mye rapportering, byråkrati og ikke minst sanksjoner, er hun ikke i tvil om at dette vil ha effekt på disse gruppene.  

– Som forsker har jeg intervjuet mange som synes det blir tryggere å forbli utenfor, sier Ose og legger til:

–  Krav om grenseløs tilrettelegging og sanksjoner mot arbeidsgivere som ikke får til å tilrettelegge, vil lett gi grobrunn for en ny rekrutteringspoltikk – et ønske om å ansatte folk med lav sannsynlighet for sykefravær. I så fall blir intensjonen om inkludering snudd til ekskludering.

Av Svein Tønseth